TramitWin Laboral

Càlcul de nòmines i gestió de RRHH

 
 

Multi-usuari, Multi-conveni, Multi-empresa

Software de gestió laboral multi-empresa orientat a professionals i assessories que facilita el control de les feines relacionades amb la gestió de càlcul de nòmines, assegurances socials, impostos i altres de tasques vinculades.

Adaptat al nou Sistema de liquidació Directa (SILTRA), tant en fase de pràctiques com en fase real

Control d'accés per usuari

Software Multilingüe

Sense límit d'empreses

Actualitzacions automàtiques

Informació compartida amb aplicacions TramitWin

Una solució ràpida i flexible

La complexitat de l’entorn professional dins l’àmbit laboral, ens ha portat al disseny d’un programari totalment flexible i a la vegada de ràpida implementació, de manera que es puguin obtenir resultats de forma immediata.

Gestió d’altes, pròrrogues i emissió de contractes de treball.

Multi-usuari, multi-conveni i multi-empresa.

Emissió automàtica de rebuts de salaris, endarreriments, simulacions i pagues extraordinàries: enviament per correu electrònic o impressió física.

Certificats i models diversos IRPF: 145, 111, 190 …

Emissió de remeses bancàries adaptades a la normativa SEPA.

Enllaç directe amb comptabilitat.

Calendaris laborals.

Emissió de cartes i notificacions a empreses i treballadors.

Creació de fitxers CRA.

Certificats d’empresa.

Càlcul automàtic d’antiguitats i liquidacions.

Adaptació a la LOPD amb definició de permisos per usuari.

Embargaments i pensions.

Registre d’expedients de regulació d’ocupació.

Informació personalitzada per treballador: històrics de nòmines.

Càlcul automàtic % IRPF.

Llistats en format PDF i Excel.

Control d’incidències: baixes, vacances, absentisme.

Sistema liquidació directa, i SILTRA (fase real i fase pràctiques).

Llistes de costos i resum de nòmines multiformat.

Càlcul percentatges IRPF.

Càlcul d’endarreriments i liquidacions (quitances).

Règim general i règims especials.

Generador d’informes.

Documents d’interès

Nòminas

Amb TramitWin Laboral podràs llistar de forma ràpida i eficaç qualsevol tipus de nòmina

Modelo 145

Podrà generar models ràpidament

 

Llistat de costos

Model de la llista de costos

 

 

 

Contracte de treball

Model de contracte de treball

 

 

Adaptació de el Sistema de liquidació Directa (SILTRA): Documentació

Información SILTRA

El nostre programari està adaptat a el Sistema SILTRA

 

Direcció

Plaça Catalunya 8 2nda Planta
43201 Reus

Horari

DLL-DV: 9h-18h

Truqui'ns

977 127 028