Tramit-WIN Societats

Gestió de l’Impost de Societats i Comptes Anuals

 
 

Calculi i gestioni l’Impost de Societats i els Comptes Anuals

L’avantatge que suposa una simulació prèvia a la liquidació i presentació de l’Impost de societats, li permetrà realitzar un càlcul precís i ajustat del mateix, obtenint com a resultat una gestió eficaç i còmoda del tràmit, alhora que li permetrà dur a terme la revisió i actualització de la informació de les seves empreses.

Revisions i actualitzacions

  • Les actualitzacions a la normativa vigent es realitzen de forma automàtica a través d’Internet.

Entorn amigable

  • Vegi còmodament tots els processos en una única pantalla.

Integració

  • Informació compartida amb la resta de productes TramitWIN.
  • Presentació directa de fitxers a través de portal de l’Registre Mercantil.

Els despatxos professionals necessiten, cada vegada més, poder confiar en un producte adaptat a la normativa vigent, que simplifiqui la tasca de confecció dels impostos i els permeti elaborar informes i memòries àgil i fiable.

Característiques de TramitWin Societats

Comptes anuals personalitzats

Emissions de models 200 i 202.

Històric d'ajustos comptables; Deduccions i compensacions no aplicades en exercicis anteriors.

Tots els processos en una única pantalla.

Certificats, memòries, dipòsit de comptes anuals i presentació digital a el Registre Mercantil.

Importació de balanços des de comptabilitat: full de càlcul o fitxer ASCII.

Confecció dels estats de canvis de patrimoni net.

Visualización de asientos para su contabilización.

Generador d'informes.

Control de situació de declaracions pendents, impreses o presentades.

L’aplicació disposa d’accessos per perfil d’usuari, el que possibilita el control així com l’accessibilitat als diferents processos. Compleix amb la LOPD.

Documents d’interès

Manual d'usuari

Manual d’usuari de TramitWin Societats

Direcció

Plaça Catalunya 8 2nda Planta
43201 Reus

Horari

DLL-DV: 9h-18h

Truqui'ns

977 127 028