PortalTramit

La documentació sempre a la seva disposició

Si es assessor o empresa, tindrà els seus documents sempre a la seva disposició

PortalTramit és un arxiu digital de documents accessible als clients d’una Assessoria o als empleats d’una Empresa. Està organitzat de tal forma que, únicament les persones autoritzades hi poden tenir accés a través d’Internet i mitjançant claus d’accés.

Vostè podrà guardar documents generats a través de les nostres aplicacions Tramit Win, d’altres fabricants de software y també d’organismes tals com:  Sistema Red, Siltra, AEAT, etc.

Tanmateix, PortalTramit disposa d’un sistema de formularis definibles per l’Assessoria o departament de RRHH de l’Empresa, amb la fi de facilitar la comunicació entre “Assessoria-Clients” i “Empresa-Treballadors”.

La càrrega de documents pot realitzar-se ràpidament a través de DocuTramit. Aquest producte és capaç de reconèixer arxius en format PDF, desglossar-los i arxivar-los a les carpetes de   PortalTramit.

Tot això encaminat cap a  “l’Oficina sense papers”.

Característiques:

  • Software instal·lable als servidors de l’Assessoria o Empresa. (opcionalment, pot sol·licitar la seva instal·lació al núvol).
  • Classificació en carpetes definibles pel propi usuari.
  • Accés a través d’Internet mitjançant clau d’accés i password.
  • Documents disponibles a qualsevol hora y des de qualsevol lloc.
  • Compleix amb els nivells de seguretat dictats por la LOPD.

Avantatges:

  • Eliminació de costos de localització, recuperació i arxiu de documents en paper.
  • L’Assessor tindrà sempre organitzada la documentació dels seus clients, al temps que agrega un valor afegit, facilitant-los la seva consulta.
  • Permet al departament de RRHH d’una Empresa, tenir classificada la documentació de la seva plantilla, donant a més, un valor afegit al permetre’ls l’accés a aquesta.
  • Interface Web intuïtiva.

Implementar DocuTramit a la seva oficina, implica una reducció de temps i espai físic, permetent-li gestionar qui tindrà accés a la documentació que vostè autoritzi, be siguin clients o be treballadors de la seva Empresa, i sempre prèvia identificació personal..

Documents d'interès

Manual de l'usuari

Portaltramit

Full del producte