IMPLEMENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'ESBORRANY PARCIAL PER FITXER Transcorregut ja un any des de l'inici de la implantació del Sistema de liquidació Directa, es ve observant que mensualment queden alguns treballadors calculats en liquidacions sense confirmar en no...

read more