TramitWin IVA

Càlcul i presentació de liquidacions

Hem desenvolupat una eina de fàcil maneig que li facilitarà el càlcul, el control i la presentació de les liquidacions davant l’Agència Tributària

Aplicació informàtica que s’adapta de forma senzilla i eficaç a les necessitats dels despatxos professionals, Tramit Win-IVA li permet disposar de les dades sempre actualizades, per a poder oferir als seus clients informació a temps real en qualsevol moment.

Control de liquidacions

  • Càlcul automàtic de liquidacions.
  • Creació d’arxius exportables al portal de l’AEAT.
  • Control de la situació de les liquidacions: efectuades, pendents i llistades.

Agilitat

  • Introducció d’apunts EDS, béns d’inversió i inclusions models 115, 123, 347 i 349.
  • Càlcul en modalitat de mòduls i regularització automàtica en l’últim trimestre de l’exercici.
  • Enviaments telemàtics individuals o per lots.
  • Generador d’informes.

Connectivitat

  • Informació compartida amb la resta de productes Tramit WIN.
  • Importació de dades per al mòdul 347 a través de fulls de càlcul.
  • Arxiu electrònic personalitzat.

Control d’accessos amb perfils d’usuari. Compleix amb la LOPD.

La flexibilitat en el maneig de les dades de procura una eina de treball de fàcil maneig que rendibilitzarà el seu temps i s’adequarà totalment a les seves expectatives.

Característiques de TramitWin IVA –
Pagaments fraccionats

Informació compartida amb Tramit Win-Renda.

Gestió de liquidacions mensuals o trimestrals d’IVA. Suport d’estimació directa, directa simplificada i mòduls.

Registre d’operacions amb control d’immobilitzat i amortitzacions.

Registre de factures.

Confecció de cartes de pagament AEAT (115, 123, 130, 131, 303, 310, 311, 370).

Confecció declaracions informatives AEAT (180, 184, 193, 347, 349, 390).

Enllaços web amb AEAT (enviament automàtic de cartes de pagament).

Control de l’estat de les liquidacions; efectuades, llistades i pendents.

Arxiu electrònic personalitzat.

Introducció ràpida factures EDS i llistats corresponents.

Documents d’interès

Manual d'usuario

Manual d’usuario de TramitWin  IVA

 

Truqui'ns

977 127 028

Direcció

Plaça Catalunya 8 2nda Planta
43201 Reus

Horari

DLL-DV: 9h-18h