Tramit-WIN Facturació

Adaptat al R.D. 87/2005 de 31 de gener i a la Llei 25/2013 de 27 de desembre

 
 

Tot el que necessites en un sol programari

Totes les vostres necessitats en un únic programari

Tramit WIN Facturació està totalment integrat amb la resta del nostre programari. La informació compartida li facilitarà l’execució de tasques en el moment de generar la seva facturació.

Factures directes / factures agrupades

Generació de factures independents o bé agrupació d’expedients generats mitjançant altres aplicacions TramitWin en una única factura.

Factura electrònica

Generació automàtica de factures electròniques destinades a les administracions públiques

Control de situació

Llistes de factures emeses, pendents, cobrades, anul·lades, etc.

Enviaments automàtics

Enllaç amb DocuTramit per a l’enviament automàtic a l’adreça de correu electrònic dels seus clients.

Cobraments de remeses

Sotware adaptat a l’última normativa SEPA.

Característiques de TramitWin Facturació

Emissió de quotes fixes tant d’àmbit laboral com fiscal.

Factures independents o agrupades.

Creació de remeses de cobrament totalment actualitzades a la normativa bancària vigent.

Traspàs a comptabilitat.

Llistats diversos i generació d’informes.

Enviament de factura digital a través de DocuTramit.

Inserció d’albarans, provisions de fons, suplerts, etc. a les factures.

Control de pagaments efectuats per compte del client.

Control de pagaments a realitzar per compte del client.

Control de les provisions de fons.

Control de situació de les factures.

Generació directa de factures des d’altres aplicacions TramitWin.

Disseny personalitzat del format de factura.

Creació automàtica de factures rectificatives.

Direcció

Plaça Catalunya 8 2nda Planta
43201 Reus

Horari

DLL-DV: 9h-18h

Truqui'ns

977 127 028